Data: 15 czerwca 2022

Tytuł: Rezygnacja członka Zarządu Ditix Spółka Akcyjna

Zarząd Ditix S.A. informuje, że w dniu 15 czerwca 2022 roku Pan Wojciech Ryguła złożył rezygnację z funkcji
Członka Zarządu (wiceprezesa) ze skutkiem na dzień 15 czerwca 2022 roku. Pan Wojciech Ryguła jako przyczynę
złożenia rezygnacji wskazał powody osobiste.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Załącznik:

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał oraz wzorem pełnomocnictwa

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu