Raport EBI 5/2018

Data: 16 kwietnia 2018

Tytuł: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej FTI Profit Spółka Akcyjna.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd powziął informację, iż z dniem 13 kwietnia 2018 roku Pan Dariusz Marciniak złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta ze względów zdrowotnych i osobistych.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu