Raport okresowy za II kw. 2018 r.

Data: 14 sierpnia 2018

Numer: EBI 15/2018

Tytuł: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za II kw. 2018 roku

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za II kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załącznik:

Raport_kwartalny FTI PROFIT S.A. za II kw. 2018 roku

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu