Raport roczny za 2018 r.

Data: 30 maja 2019

Numer: EBI 05/2019

Tytuł: Raport roczny FTI PROFIT S.A. za 2018 rok.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny FTI PROFIT S.A. za 2018 rok.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załącznik:


Sprawozdanie finansowe FTI Profit Spółka Akcyjna 2018

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu