Data: 19 stycznia 2022

Tytuł: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku:
Raport roczny jednostkowy za 2021 rok: 18 marca 2022 r.
Raport roczny skonsolidowany za 2021 rok: 18 marca 2022 r.
W związku z publikacją raportu rocznego w powyższym terminie, stosownie do Regulaminu ASO, Spółka nie będzie publikowała raportu za IV kwartał 2021 r.
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za I kwartał 2021 roku: 13 maja 2022 r.
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2021 roku: 12 sierpnia 2022 r.
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za III kwartał 2021 roku: 14 listopada 2022 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§6 pkt. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu

Wojciech Ryguła – Wiceprezes Zarządu