Raport roczny za 2021 r.

Data: 21 marca 2022

Numer EBI: 6/2022

Tytuł: Raport roczny DITIX S.A. za 2021 rok.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny DITIX S.A. za 2021 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki:

Raport roczny za 2021 r.

Sprawozdanie z badania raportu rocznego za 2021 r.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu

Wojciech Ryguła – Wiceprezes Zarządu