Data: 17 lutego 2021

Tytuł: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2020 rok.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego i raportu skonsolidowanego za 2020 rok. Dotychczasowy termin 19 marca 2021 roku uległ zmianie. Nowy termin publikacji obu raportów to 22 marca 2021 roku.

Podstawa prawna:

§6 pkt. 14.2 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu

Wojciech Ryguła – Wiceprezes Zarządu