Raport EBI 01/2019

Data: 25 stycznia 2019

Tytuł: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku:
Raport kwartalny za IV kw. 2018 roku: 14 lutego 2019 r.
Raport kwartalny za I kw. 2019 roku: 14 maja 2019 r.
Raport kwartalny za II kw. 2019 roku: 14 sierpnia 2019 r.
Raport kwartalny za III kw. 2019 roku: 14 listopada 2019 r.
Raport roczny za 2018 rok: 30 maja 2019 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §6 pkt. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu