Raport EBI 18/2019

Data: 23 grudnia 2019

Tytuł: Informacja uzupełniająca dotycząca członków Rady Nadzorczej

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie, w uzupełnieniu do raportu EBI nr 17/2019, przekazuje w załączeniu życiorys członka Rady Nadzorczej – pana Michała Bieńkowskiego.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki:

CV Michał Bieńkowski

Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Ryguła – Prezes Zarządu
Bogdan Dzimira  – Wiceprezes Zarządu