Raport EBI 20/2018

Data: 19 listopada 2018

Tytuł: Odpowiedź na pytanie Akcjonariusza zadane w trybie art. 428 §6 KSH podczas NWZ w dniu 5 listopada 2018 r.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje niniejszym odpowiedź na pytanie zadane przez akcjonariusza podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 5 listopada 2018 roku.
Na podstawie art. 428 §6 Kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym odnosi się do pytania akcjonariusza dotyczącego ujawnienia akcjonariusza wnioskującego o zwołanie niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i informuje, że akcjonariusz nie wyraził zgody na publikację swoich danych osobowych.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 12 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu