Data: 30 czerwca 2022

Tytuł: Korekta raportu bieżącego EBI nr 14/2022 – uzupełnienie raportu o brakujący załącznik. DITIX Spółka Akcyjna

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którZarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego dotyczącego treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.

Korekta polega na uzupełnieniu brakującego załącznika w raporcie bieżącym EBI nr 14/2022.
e odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 7,8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Załącznik:

https://newconnect.pl/ebi/files/143777-ditix-s.a.-zwz-30-06-2022.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu