Kalendarium

Kalendarium Ditix S.A.

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2022 r – 14 lutego 2023 r.
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za I kwartał 2023 r. – 12 maja 2023 r.
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2023 r. – 11 sierpnia 2023 r.
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za III kwartał 2023 r. – 14 listopada 2023 r.
Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2022 r. – 31 maja 2023 r.