Raport okresowy za I kw. 2020 r.

Data: 15 maja 2020

Numer: EBI 05/2020

Tytuł: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za I kw. 2020 roku

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy FTI PROFIT S.A. za I kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Załącznik:

FTI PROFIT raport za I kw 2020 r.

Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Ryguła – Prezes Zarządu
Bogdan Dzimira – Wiceprezes Zarządu