Raport EBI 09/2019

Data: 28 czerwiec 2019

Tytuł: ZWZ – podjęte uchwały: zysk na kapitał zapasowy, zmiany w RN

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 roku wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.

Jednocześnie Zarząd FTI PROFIT S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad.

Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad ZWZA.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Załącznik:

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2019 roku wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu