Raporty ESPI

Raport ESPI 20/2022

Data: 6 czerwca 2022 Tytuł: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Ditix Games sp. z o.o. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym podwyższył kapitał zakładowy spółki Ditix Games sp. z o.o. w drodze objęcia 2400 nowych...

Raport ESPI 19/2022

Data: 3 czerwca 2022 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu WZA DITIX S.A. na 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...

Raport ESPI 18/2022

Data: 27 maja 2022 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd Ditix S.A. informuje, że w dniu 27 maja 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Bogdana Dzimiry - Prezesa Zarządu. Treść...

Raport ESPI 17/2022

Data: 25 maja 2022 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd Ditix S.A. informuje, że w dniu 25 maja 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Bogdana Dzimiry - Prezesa Zarządu. Treść...

Raport ESPI 16/2022

Data: 24 maja 2022 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd Ditix S.A. informuje, że w dniu 24 maja 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Wojciecha Rygułę - Wiceprezesa Zarządu....

Raport ESPI 15/2022

Data: 24 maja 2022 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd Ditix S.A. informuje, że w dniu 24 maja 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Bogdana Dzimiry - Prezesa Zarządu. Treść...

Raport ESPI 14/2022

Data: 23 maja 2022 Tytuł: Emisja akcji w ramach kapitału docelowego. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 23 maja 2022 roku, działając na podstawie art. 444-447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r....

Raport ESPI 13/2022

Data: 01 kwietnia 2022 Tytuł: Udostępnienie gry "Kajko i Kokosz: Buduj i Rządź" w formule wczesnego dostępu (early access). Zarząd Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że spółka zależna Ditix Games Sp. z o.o. powzięła w dniu dzisiejszym informacje...

Raport ESPI 12/2022

Data: 30 marca 2022 Tytuł: Zmiana terminu udostępnienia gry "Kajko i Kokosz: Buduj i Rządź" w formule wczesnego dostępu (early acceess). Zarząd Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że spółka zależna Ditix Games Sp. z o.o., powzięła informację od...

Raport ESPI 11/2022

Data: 24 marca 2022 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 24 marca 2022 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Pana...

Raport ESPI 10/2022

Data: 23 marca 2022 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 23 marca 2022 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1...

Raport ESPI 9/2022

Data: 14 marca 2022 Tytuł: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Ditix Games sp. z o.o. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym podwyższył kapitał zakładowy spółki Ditix Games sp. z o.o. w drodze objęcia 2030 nowych...

Raport ESPI 8/2022

Data: 9 marca 2022 Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 9 marca 2022 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Dariusza Marciniaka. Treść...

Raport ESPI 7/2022

Data: 7 marca 2022 Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 7 marca 2022 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Bogdana Dzimiry - prezesa...

Raport ESPI 6/2022

Data: 3 marca 2022 Tytuł: Aktualizacja informacji dotyczącej produkcji gry " Kajko i Kokosz Buduj i Rządź " Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent informuje, iż spółka zależna Ditix Games Sp. z o.o. powzięła informację od Wykonawcy "DreamStorm Studio" o...

Raport ESPI 5/2022

Data: 15 luty 2022 Tytuł: Ustalenie terminu early access gry: "Kajko i Kokosz Buduj i Rządź" Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent", informuje, iż spółka zależna Ditix Games Sp. z o. o. powzięła informację od Wykonawcy DreamStorm Studio o planowanym...

Raport ESPI 4/2022

Data: 4 luty 2022 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 4 listopada 2022 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Pana...

Raport ESPI 3/2022

Data: 4 luty 2022 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 4 lutego 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Bogdana Dzimirę -...

Raport ESPI 2/2022

Data: 31 stycznia 2022 Tytuł: Emisja akcji w ramach kapitału docelowego. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 31 stycznia 2022 roku, działając na podstawie art. 444-447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z...

Raport ESPI 1/2022

Data: 21 stycznia 2022 Tytuł: Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną Ditix Games sp. z o.o. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż Spółka zależna Ditix Games sp. z o.o. w dniu dzisiejszym podpisała list intencyjny ze spółką Raisemana sp. z...

Raport ESPI 28/2021

Data: 06 grudnia 2021 Tytuł: Aktualizacja informacji dotyczącej produkcji gry " Kajko i Kokosz Buduj i Rządź ". Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent", w nawiązaniu do raportów ESPI nr 11/2021 z dnia 7 kwietnia 2021, ESPI nr 16/2021 z dnia 17 maja 2021 r.,...

Raport ESPI 27/2021

Data: 19 listopada 2021 Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 19 listopada 2021 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Wojciech Ryguły -...

Raport ESPI 26/2021

Data: 19 listopada 2021 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 19 listopada 2021 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR...

Raport ESPI 25/2021

Data: 21 październik 2021 Tytuł: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Ditix Games sp. z o.o. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym podwyższył kapitał zakładowy spółki Ditix Games sp. z o.o. w drodze objęcia 2 050...

Raport ESPI 24/2021

Data: 08 październik 2021 Tytuł: Aktualizacja informacji dotyczącej produkcji gry "Gród Kajka i Kokosza" Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), w nawiązaniu do raportów ESPI nr 11/2021 z dnia 7 kwietnia 2021, ESPI nr 16/2021 z dnia 17 maja 2021 r. oraz...

Raport ESPI 23/2021

Data: 16 lipca 2021 Tytuł: Aktualizacja informacji dotyczącej produkcji gry "Gród Kajka i Kokosza" Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportów ESPI nr 11/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 oraz ESPI nr 16/2021 z dnia 17 maja 2021 r. informuje, iż...

Raport ESPI 22/2021

Data: 09 lipca 2021 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 9 lipca 2021 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Pana...

Raport ESPI 21/2021

Data: 30 czerwca 2021 Tytuł: Sprzedaż akcji własnych Emitenta. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 12/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku informuje, że w dniu 29 czerwca 2021 r. dokonał sprzedaży 275.349 sztuk akcji własnych...

Raport ESPI 20/2021

Data: 30 czerwca 2021 Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Bogdana Dzimiry –...

Raport ESPI 19/2021

Data: 30 czerwca 2021 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust....

Raport ESPI 18/2021

Data: 25 czerwca 2021 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 24 czerwca 2021 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od...

Raport ESPI 17/2021

Data: 24 czerwca 2021 Tytuł: Wydanie gry mobilnej "Leon The Debt Collector" na platformie Google Play Zarząd Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent" informuje, że spółka zależna Ditix Games Sp. z o.o. udostępniła w dniu dzisiejszym na platformie Google Play grę...

Raport ESPI 16/2021

Data: 17 maja 2021 Tytuł: Umowa na realizację gry mobilnej o roboczym tytule: "Gród Kajka i Kokosza" zawarta przez spółkę zależną Ditix Games sp. z o.o. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że spółka zależna Ditix Games sp. z o.o. jako Zamawiający w...

Raport ESPI 15/2021

Data: 13 maja 2021 Tytuł: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA DITIX S.A. w dniu 12 maja 2021 roku. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym...

Raport ESPI 14/2021

Data: 15 kwietnia 2021 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu WZA DITIX S.A. na 12 maja 2021 r. wraz z projektami uchwał. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...

Raport ESPI 13/2021

Data: 12 kwietnia 2021 Tytuł: Sprzedaż akcji własnych Emitenta Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 12/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku informuje, że w dniu dzisiejszym dokonał sprzedaży 400.000 sztuk akcji własnych po...

Raport ESPI 12/2021

Data: 12 kwietnia 2021 Tytuł: Informacja w sprawie decyzji dotyczących akcji własnych Emitenta Zarząd Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 10/2021 z dnia 01-04-2021 roku informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o sprzedaży...

Raport ESPI 11/2021

Data: 07 kwietnia 2021 Tytuł: Umowa licencyjna na wydanie gry mobilnej o roboczym tytule: „Gród Kajka i Kokosza” przez spółkę zależną Ditix Games sp. z o.o. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że spółka zależna Ditix Games sp. z o.o. w dniu dzisiejszym...

Raport ESPI 10/2021

Data: 01 kwietnia 2021 Tytuł: Aktualizacja informacji w sprawie decyzji dotyczących akcji własnych Emitenta Zarząd Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 38/2020 z dnia 02-11-2020 roku informuje, że decyzja w sprawie nabytych akcji...

Raport ESPI 9/2021

Data: 29 marca 2021 Tytuł: Wydanie gry mobilnej „Quick Fish” na platformie Google Play Zarząd Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ informuje, że spółka zależna Ditix Games Sp. z o.o. udostępniła w dniu dzisiejszym na platformie Google Play grę mobilną "Quick...

Raport ESPI 8/2021

Data: 23 marca 2021 Tytuł: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Ditix Games sp. z o.o. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym podwyższył kapitał zakładowy spółki Ditix Games sp. z o.o. w drodze objęcia 2000 nowych...

Raport ESPI 7/2021

Data: 18 luty 2021 Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 18 lutego 2021 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Grzegorza Górskiego....

Raport ESPI 6/2021

Data: 18 luty 2021 Tytuł: Korekta zawiadomienia w trybie art.69 Ustawy o ofercie. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 18 lutego 2021 roku do siedziby Spółki wpłynęła korekta raportu bieżącego ESPI nr 5/21 - zawiadomienia w trybie art. 69...

Raport ESPI 5/2021

Data: 17 luty 2021 Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 17 lutego 2021 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Bogdana Dzimira. Treść...

Raport ESPI 4/2021

Data: 17 lutego 2021 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 17 lutego 2021 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1...

Raport ESPI 3/2021

Data: 17 luty 2021 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobą pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 17 lutego 2021 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od pana...

Raport ESPI 2/2021

Data: 17 luty 2021 Tytuł: Wydanie pierwszej gry mobilnej „Bacteria Smasher” na platformie Google Play. Zarząd Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ informuje, że spółka zależna Ditix Games Sp. z o.o. udostępniła na platformie Google Play wersję produkcyjną gry...

Raport ESPI 1/2021

Data: 11 styczeń 2021 Tytuł: Rozpoczęcie prac nad grą "Leon: The Debt Collector " przez spółkę zależną Ditix Games Sp. z o.o. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w związku z rozpoczęciem pracy nad grą o roboczym tytule "Leon: The Debt Collector",...

Raport ESPI 46/2020

Data: 18 grudnia 2020r. Tytuł: Transakcja zrealizowana przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze   Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 18 grudnia 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1...

Raport ESPI 45/2020

Data: 18 grudnia 2020r. Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze   Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 18 grudnia 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Bogdana...

Raport ESPI 44/2020

Data: 16 grudnia 2020r. Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki nadzorcze   Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 16 grudnia 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od...

Raport ESPI 43/2020

Data: 16 grudnia 2020r. Tytuł: Transakcja zrealizowana przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze   Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 16 grudnia 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1...

Raport ESPI 42/2020

Data: 16 grudnia 2020r. Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze   Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 16 grudnia 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Bogdana...

Raport ESPI 41/2020

Data: 16 grudnia 2020r. Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze   Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 16 grudnia 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od...

Raport ESPI 40/2020

Data: 25 listopada 2020r. Tytuł: Rozpoczęcie prac nad grą "Quick Fishing" przez spółkę zależną Ditix Games Sp. z o.o.   Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że spółka zależna Ditix Games Sp. z o.o. w dniu dzisiejszym rozpoczęła pracę nad grą o roboczym...

Raport ESPI 39/2020

Data: 17 listopada 2020r. Tytuł: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Ditix Games sp. z o.o.   Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym podwyższył kapitał zakładowy spółki Ditix Games sp. z o.o. w drodze objęcia 1900...

Raport ESPI 38/2020

Data: 2 listopada 2020r. Tytuł: Podsumowanie realizacji skupu akcji własnych   Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w związku z upływem terminu do realizacji skupu akcji własnych w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu...

Raport ESPI 37/2020

Data: 27 października 2020r. Tytuł: Rozpoczęcie prac nad pierwszą grą przez spółkę zależną Ditix Games Sp. z o.o.   Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że spółka zależna Ditix Games Sp. z o.o. w dniu dzisiejszym rozpoczęła pracę nad pierwszą grą o...

Raport ESPI 36/2020

Data: 14 października 2020r. Tytuł: Rejestracja spółki zależnej DITIX GAMES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.   Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ informuje iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu przez KRS spółki zależnej DITIX...

Raport ESPI 35/2020

Data: 13 października 2020r. Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobą pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 13 października 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1...

Raport ESPI 34/2020

Data: 13 października 2020r. Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobą pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 13 października 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1...

Raport ESPI 33/2020

Data: 12 października 2020 Tytuł: Emisja akcji w ramach kapitału docelowego. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 12 października 2020 roku, działając na podstawie art. 444-447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych _tj....

Raport ESPI 30/2020

Data: 31 sierpnia 2020 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 31 sierpnia 2020 roku do siedziby...

Raport ESPI 29/2020

Data: 31 sierpnia 2020 Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 31. sierpnia 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Ryszarda...

Raport ESPI 28/2020

Data: 31 sierpnia 2020 Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 31 sierpnia 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od FTI Capital sp. z o.o....

Raport ESPI 27/2020

Data: 31 sierpnia 2020 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze  Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 31 sierpnia 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art....

Raport ESPI 26/2020

Data: 28 sierpnia 2020 Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych, opublikowanym...

Raport ESPI 25/2020

Data: 27 sierpnia 2020 Tytuł: Umowa na zakup pakietu wierzytelności Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 24/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku, iż w dniu dzisiejszym zawarł umowę na zakup...

Raport ESPI 24/2020

Data: 26 sierpnia 2020 Tytuł: Wygranie przetargu na zakup pakietu wierzytelności Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym wygrał przetarg na zakup wierzytelności pieniężnych, wynikających z należności o charakterze...

Raport ESPI 23/2020

Data: 21 sierpnia 2020 Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych   Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych,...

Raport ESPI 22/2020

Data: 11 sierpnia 2020 Tytuł: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA FTI PROFIT S.A. w dniu 11 sierpnia 2020 roku Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w...

Raport ESPI 21/2020

Data: 21 lipca 2020 Tytuł: Wprowadzenie zmian do projektów uchwał na WZA w dniu 11 sierpnia 2020 r. na żądanie akcjonariusza Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza, działającego na podstawie...

Raport ESPI 20/2020

Data: 14 lipca 2020 Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 14 lipca 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Wojciech Ryguły. Treść...

Raport ESPI 19/2020

Data: 14 lipca 2020 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobą pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 14 lipca 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od...

Raport ESPI 18/2020

Data: 14 lipca 2020 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu WZA FTI PROFIT S.A. na 11 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego...

Raport ESPI 17/2020

Data: 10 lipca 2020 r. Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych, opublikowanym...

Raport ESPI 16/2020

Data: 3 lipca 2020 r. Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych, opublikowanym...

Raport ESPI 15/2020

Data: 30 czerwca 2020 r. Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 29 czerwca 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od FTI Capital Sp. z...

Raport ESPI 14/2020

Data: 30 czerwca 2020 r. Tytuł: Transakcja zrealizowana przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze FTI PROFIT S.A. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 29 czerwca 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie...

Raport ESPI 13/2020

Data: 30 czerwca 2020 r. Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 29 czerwca 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Tomasza...

Raport ESPI 12/2020

Data: 10 kwietnia 2020 r. Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych   Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych,...

Raport ESPI 11/2020

Data: 03 kwietnia 2020 r. Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych   Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych,...

Raport ESPI 10/2020

Data: 27 marca 2020 r. Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych   Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych,...

Raport ESPI 9/2020

Data: 20 marca 2020 r. Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych   Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych,...

Raport ESPI 8/2020

Data: 18 marca 2020 r. Tytuł: Informacja o wpływie wydarzeń związanych z koronawirusem na działalność Spółki.   Zarząd FTI Profit S.A. monitoruje na bieżąco sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19. Zidentyfikowano następujące sytuacje...

Raport ESPI 7/2020

Data: 13 marca 2020 r. Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych.   Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych,...

Raport ESPI 6/2020

Data: 11 marca 2020 r. Tytuł: Korekta raportu 22/2019 - Informacja o realizacji skupu akcji własnych.   Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w raporcie bieżącym nr 22/2019 – "Informacja o realizacji skupu akcji własnych" błędnie...

Raport ESPI 5/2020

Data: 6 marca 2020 r. Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych, opublikowanym...

Raport ESPI 4/2020

Data: 29 lutego 2020 r. Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych,...

Raport ESPI 3/2020

Data: 21 lutego 2020 r. Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych,...

Raport ESPI 36/2019

Data: 15 listopada 2019 Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych,...

Raport ESPI 35/2019

Data: 14 października 2019 Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych,...

Raport ESPI 34/2019

Data: 11 października 2019 Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych,...

Raport ESPI 33/2019

Data: 4 października 2019 Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych,...

Raport ESPI 32/2019

Data: 27 września 2019 Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych,...

Raport ESPI 31/2019

Data: 20 września 2019 Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych,...

Raport ESPI 30/2019

Data: 13 września 2019 Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych,...

Raport ESPI 2/2020

Data: 10 stycznia 2020 r. Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych,...

Raport ESPI 1/2020

Data: 3 stycznia 2020 r. Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych,...

Raport ESPI 29/2019

Data: 7 września 2019 Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych, opublikowanym...