Raporty ESPI

Raport ESPI 10/2024

Data: 1 czerwca 2024 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DITIX S.A. na 28 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania...

Raport ESPI 9/2024

Data: 20 maja 2024 Tytuł: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Ditix S.A. informuje, że w dniu 20 maja 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik...

Raport ESPI 8/2024

Data: 20 maja 2024 Tytuł: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Ditix S.A. informuje, że w dniu 20 maja 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik...

Raport ESPI 7/2024

Data: 12 kwietnia 2024 Tytuł: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Ditix S.A. informuje, że w dniu 12 kwietnia 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi...

Raport ESPI 6/2024

Data: 9 kwietnia 2024 Tytuł: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Ditix S.A. informuje, że w dniu 9 kwietnia 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi...

Raport ESPI 5/2024

Data: 9 kwietnia 2024 Tytuł: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Ditix S.A. informuje, że w dniu 9 kwietnia 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi...

Raport ESPI 4/2024

Data: 9 kwietnia 2024 Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 9 kwietnia 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie. Treść wymienionego zawiadomienia stanowi...

Raport ESPI 3/2024

Data: 19 marca 2024 Tytuł: Zakończenie przeglądu opcji strategicznych W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 5/2023 Emitent informuje, że w dniu 19 marca 2024 roku podjął decyzję o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości Spółki. W trakcie...

Raport ESPI 2/2024

Data: 18 marca 2024 Tytuł: Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego Zarząd Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego wartości udziałów Ditix Games sp. z o.o. na poziomie 590 tys. zł. Po dokonaniu odpisu...

Raport ESPI 1/2024

Data: 7 marca 2024 Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 6 marca 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od Pana Dariusza Marciniaka. Treść wymienionego...

Raport ESPI 9/2023

Data: 12 października 2023 Tytuł: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Ditix S.A. informuje, że w dniu 12 października 2023 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść otrzymanego zawiadomienia...

Raport ESPI 8/2023

Data: 12 października 2023 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Ditix S.A. informuje, że w dniu 12 października 2023 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść otrzymanego zawiadomienia...

Raport ESPI 7/2023

Data: 6 października 2023 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Ditix S.A. informuje, że w dniu 6 października 2023 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść otrzymanego zawiadomienia...

Raport ESPI 6/2023

Data: 6 października 2023 Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 6 października 2023 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Bogdana Dzimiry -...

Raport ESPI 5/2023

Data: 25 września 2023 Tytuł: Aktualizacja informacji dotyczącej przeglądu opcji strategicznych Zarząd Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 1/2023 z dnia 6 marca 2023 r. w przedmiocie rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych,...

Raport ESPI 4/2023

Data: 1 lipca 2023 Tytuł: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA DITIX S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym...

Raport ESPI 3/2023

Data: 3 czerwca 2023 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu WZA DITIX S.A. na 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał. DITIX S.A. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego...

Raport ESPI 2/2023

Data: 8 marca 2023 Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie DITIX S.A. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż Emitent otrzymał zawiadomienie od Pana Ryszarda Wasilewskiego w trybie art. 69 Ustawy o ofercie. Treść wymienionego...

Raport ESPI 1/2023

Data: 6 marca 2023 Tytuł: Przegląd opcji strategicznych DITIX S.A. Zarząd Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie, _"Emitent"_, informuje, iż podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych, którego celem będzie rozpoznanie możliwych kierunków rozwoju...

Raport ESPI 35/2022

Data: 17 listopada 2022 Tytuł: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze DITIX S.A. Ditix S.A. informuje, że w dniu 8 grudnia 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść otrzymanego zawiadomienia...

Raport ESPI 34/2022

Data: 2 grudnia 2022 Tytuł: Gra mobilna "Kajko i Kokosz: Buduj i Rządź" DITIX S.A. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent", w nawiązaniu do raportu ESPI 32/2022, na podstawie informacji uzyskanej od spółki zależnej Ditix Games sp. z o. o. _"Ditix Games"_,...

Raport ESPI 33/2022

Data: 17 listopada 2022 Tytuł: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze DITIX S.A. Ditix S.A. informuje, że w dniu 17 listopada 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść otrzymanego...

Raport ESPI 32/2022

Data: 20 października 2022 Tytuł: Gra mobilna "Kajko i Kokosz: Buduj i Rządź" DITIX S.A. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent", informuje, iż spółka zależna Ditix Games sp. z o. o. _"Ditix Games"_, wypowiedziała umowę firmie DreamStorm Studios Piotr Penar...

Raport ESPI 31/2022

Data: 6 października 2022 Tytuł: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze DITIX S.A. Ditix S.A. informuje, że w dniu 6 października 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść otrzymanego...

Raport ESPI 30/2022

Data: 5 września 2022 Tytuł: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze DITIX S.A. Ditix S.A. informuje, że w dniu 6 września 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść otrzymanego zawiadomienia...

Raport ESPI 29/2022

Data: 5 września 2022 Tytuł: Wydanie gry mobilnej "Kajko i Kokosz: Buduj i Rządź" na platformie App Store DITIX S.A. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent", informuje, iż spółka zależna Ditix Games sp. z o. o. powzięła informację od Wykonawcy "DreamStorm...

Raport ESPI 28/2022

Data: 9 sierpnia 2022 Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie DITIX S.A. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 9 sierpnia 2022 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Grzegorza...

Raport ESPI 27/2022

Data: 4 sierpnia 2022 Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie DITIX S.A. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 4 sierpnia 2022 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Bogdana...

Raport ESPI 26/2022

Data: 12 lipca 2022 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze DITIX S.A. Zarząd Ditix S.A. informuje, że w dniu 12 lipca 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od...

Raport ESPI 25/2022

Data: 30 czerwca 2022 Tytuł: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA DITIX S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym...

Raport ESPI 24/2022

Data: 30 czerwca 2022 Tytuł: Wydanie gry mobilnej "Kajko i Kokosz: Buduj i Rządź" na platformie Google Play DITIX S.A. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent", informuje, iż spółka zależna Ditix Games sp. z o. o. powzięła informację od Wykonawcy "DreamStorm...

Raport ESPI 23/2022

Data: 22 czerwca 2022 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze DITIX S.A.  Zarząd Ditix S.A. informuje, że w dniu 22 czerwca 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Wojciecha Ryguły -...

Raport ESPI 22/2022

Data: 14 czerwca 2022 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze DITIX S.A. Zarząd Ditix S.A. informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Wojciecha Rygułę -...

Raport ESPI 21/2022

Data: 14 czerwca 2022 Tytuł: Aktualizacja informacji dotyczącej produkcji gry "Kajko i Kokosz Buduj i Rządź" DITIX S.A. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent", informuje, iż spółka zależna Ditix Games sp. z o. o. powzięła informację od Wykonawcy...

Raport ESPI 20/2022

Data: 6 czerwca 2022 Tytuł: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Ditix Games sp. z o.o. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym podwyższył kapitał zakładowy spółki Ditix Games sp. z o.o. w drodze objęcia 2400 nowych...

Raport ESPI 19/2022

Data: 3 czerwca 2022 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu WZA DITIX S.A. na 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...

Raport ESPI 18/2022

Data: 27 maja 2022 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd Ditix S.A. informuje, że w dniu 27 maja 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Bogdana Dzimiry - Prezesa Zarządu. Treść...

Raport ESPI 17/2022

Data: 25 maja 2022 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd Ditix S.A. informuje, że w dniu 25 maja 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Bogdana Dzimiry - Prezesa Zarządu. Treść...

Raport ESPI 16/2022

Data: 24 maja 2022 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd Ditix S.A. informuje, że w dniu 24 maja 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Wojciecha Rygułę - Wiceprezesa Zarządu....

Raport ESPI 15/2022

Data: 24 maja 2022 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd Ditix S.A. informuje, że w dniu 24 maja 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Bogdana Dzimiry - Prezesa Zarządu. Treść...

Raport ESPI 14/2022

Data: 23 maja 2022 Tytuł: Emisja akcji w ramach kapitału docelowego. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 23 maja 2022 roku, działając na podstawie art. 444-447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r....

Raport ESPI 13/2022

Data: 01 kwietnia 2022 Tytuł: Udostępnienie gry "Kajko i Kokosz: Buduj i Rządź" w formule wczesnego dostępu (early access). Zarząd Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że spółka zależna Ditix Games Sp. z o.o. powzięła w dniu dzisiejszym informacje...

Raport ESPI 12/2022

Data: 30 marca 2022 Tytuł: Zmiana terminu udostępnienia gry "Kajko i Kokosz: Buduj i Rządź" w formule wczesnego dostępu (early acceess). Zarząd Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że spółka zależna Ditix Games Sp. z o.o., powzięła informację od...

Raport ESPI 11/2022

Data: 24 marca 2022 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 24 marca 2022 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Pana...

Raport ESPI 10/2022

Data: 23 marca 2022 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 23 marca 2022 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1...

Raport ESPI 9/2022

Data: 14 marca 2022 Tytuł: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Ditix Games sp. z o.o. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym podwyższył kapitał zakładowy spółki Ditix Games sp. z o.o. w drodze objęcia 2030 nowych...

Raport ESPI 8/2022

Data: 9 marca 2022 Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 9 marca 2022 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Dariusza Marciniaka. Treść...

Raport ESPI 7/2022

Data: 7 marca 2022 Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 7 marca 2022 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Bogdana Dzimiry - prezesa...

Raport ESPI 6/2022

Data: 3 marca 2022 Tytuł: Aktualizacja informacji dotyczącej produkcji gry " Kajko i Kokosz Buduj i Rządź " Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent informuje, iż spółka zależna Ditix Games Sp. z o.o. powzięła informację od Wykonawcy "DreamStorm Studio" o...

Raport ESPI 5/2022

Data: 15 luty 2022 Tytuł: Ustalenie terminu early access gry: "Kajko i Kokosz Buduj i Rządź" Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent", informuje, iż spółka zależna Ditix Games Sp. z o. o. powzięła informację od Wykonawcy DreamStorm Studio o planowanym...

Raport ESPI 4/2022

Data: 4 luty 2022 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 4 listopada 2022 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Pana...

Raport ESPI 3/2022

Data: 4 luty 2022 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 4 lutego 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Bogdana Dzimirę -...

Raport ESPI 2/2022

Data: 31 stycznia 2022 Tytuł: Emisja akcji w ramach kapitału docelowego. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 31 stycznia 2022 roku, działając na podstawie art. 444-447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z...

Raport ESPI 1/2022

Data: 21 stycznia 2022 Tytuł: Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną Ditix Games sp. z o.o. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż Spółka zależna Ditix Games sp. z o.o. w dniu dzisiejszym podpisała list intencyjny ze spółką Raisemana sp. z...

Raport ESPI 28/2021

Data: 06 grudnia 2021 Tytuł: Aktualizacja informacji dotyczącej produkcji gry " Kajko i Kokosz Buduj i Rządź ". Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent", w nawiązaniu do raportów ESPI nr 11/2021 z dnia 7 kwietnia 2021, ESPI nr 16/2021 z dnia 17 maja 2021 r.,...

Raport ESPI 27/2021

Data: 19 listopada 2021 Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 19 listopada 2021 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Wojciech Ryguły -...

Raport ESPI 26/2021

Data: 19 listopada 2021 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 19 listopada 2021 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR...

Raport ESPI 25/2021

Data: 21 październik 2021 Tytuł: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Ditix Games sp. z o.o. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym podwyższył kapitał zakładowy spółki Ditix Games sp. z o.o. w drodze objęcia 2 050...

Raport ESPI 24/2021

Data: 08 październik 2021 Tytuł: Aktualizacja informacji dotyczącej produkcji gry "Gród Kajka i Kokosza" Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), w nawiązaniu do raportów ESPI nr 11/2021 z dnia 7 kwietnia 2021, ESPI nr 16/2021 z dnia 17 maja 2021 r. oraz...

Raport ESPI 23/2021

Data: 16 lipca 2021 Tytuł: Aktualizacja informacji dotyczącej produkcji gry "Gród Kajka i Kokosza" Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportów ESPI nr 11/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 oraz ESPI nr 16/2021 z dnia 17 maja 2021 r. informuje, iż...

Raport ESPI 22/2021

Data: 09 lipca 2021 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 9 lipca 2021 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Pana...

Raport ESPI 21/2021

Data: 30 czerwca 2021 Tytuł: Sprzedaż akcji własnych Emitenta. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 12/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku informuje, że w dniu 29 czerwca 2021 r. dokonał sprzedaży 275.349 sztuk akcji własnych...

Raport ESPI 20/2021

Data: 30 czerwca 2021 Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Bogdana Dzimiry –...

Raport ESPI 19/2021

Data: 30 czerwca 2021 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust....

Raport ESPI 18/2021

Data: 25 czerwca 2021 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 24 czerwca 2021 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od...

Raport ESPI 17/2021

Data: 24 czerwca 2021 Tytuł: Wydanie gry mobilnej "Leon The Debt Collector" na platformie Google Play Zarząd Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent" informuje, że spółka zależna Ditix Games Sp. z o.o. udostępniła w dniu dzisiejszym na platformie Google Play grę...

Raport ESPI 16/2021

Data: 17 maja 2021 Tytuł: Umowa na realizację gry mobilnej o roboczym tytule: "Gród Kajka i Kokosza" zawarta przez spółkę zależną Ditix Games sp. z o.o. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że spółka zależna Ditix Games sp. z o.o. jako Zamawiający w...

Raport ESPI 15/2021

Data: 13 maja 2021 Tytuł: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA DITIX S.A. w dniu 12 maja 2021 roku. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym...

Raport ESPI 14/2021

Data: 15 kwietnia 2021 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu WZA DITIX S.A. na 12 maja 2021 r. wraz z projektami uchwał. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...

Raport ESPI 13/2021

Data: 12 kwietnia 2021 Tytuł: Sprzedaż akcji własnych Emitenta Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 12/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku informuje, że w dniu dzisiejszym dokonał sprzedaży 400.000 sztuk akcji własnych po...

Raport ESPI 12/2021

Data: 12 kwietnia 2021 Tytuł: Informacja w sprawie decyzji dotyczących akcji własnych Emitenta Zarząd Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 10/2021 z dnia 01-04-2021 roku informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o sprzedaży...

Raport ESPI 11/2021

Data: 07 kwietnia 2021 Tytuł: Umowa licencyjna na wydanie gry mobilnej o roboczym tytule: „Gród Kajka i Kokosza” przez spółkę zależną Ditix Games sp. z o.o. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że spółka zależna Ditix Games sp. z o.o. w dniu dzisiejszym...

Raport ESPI 10/2021

Data: 01 kwietnia 2021 Tytuł: Aktualizacja informacji w sprawie decyzji dotyczących akcji własnych Emitenta Zarząd Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 38/2020 z dnia 02-11-2020 roku informuje, że decyzja w sprawie nabytych akcji...

Raport ESPI 9/2021

Data: 29 marca 2021 Tytuł: Wydanie gry mobilnej „Quick Fish” na platformie Google Play Zarząd Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ informuje, że spółka zależna Ditix Games Sp. z o.o. udostępniła w dniu dzisiejszym na platformie Google Play grę mobilną "Quick...

Raport ESPI 8/2021

Data: 23 marca 2021 Tytuł: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Ditix Games sp. z o.o. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym podwyższył kapitał zakładowy spółki Ditix Games sp. z o.o. w drodze objęcia 2000 nowych...

Raport ESPI 7/2021

Data: 18 luty 2021 Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 18 lutego 2021 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Grzegorza Górskiego....

Raport ESPI 6/2021

Data: 18 luty 2021 Tytuł: Korekta zawiadomienia w trybie art.69 Ustawy o ofercie. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 18 lutego 2021 roku do siedziby Spółki wpłynęła korekta raportu bieżącego ESPI nr 5/21 - zawiadomienia w trybie art. 69...

Raport ESPI 5/2021

Data: 17 luty 2021 Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 17 lutego 2021 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Bogdana Dzimira. Treść...

Raport ESPI 4/2021

Data: 17 lutego 2021 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 17 lutego 2021 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1...

Raport ESPI 3/2021

Data: 17 luty 2021 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobą pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 17 lutego 2021 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od pana...

Raport ESPI 2/2021

Data: 17 luty 2021 Tytuł: Wydanie pierwszej gry mobilnej „Bacteria Smasher” na platformie Google Play. Zarząd Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ informuje, że spółka zależna Ditix Games Sp. z o.o. udostępniła na platformie Google Play wersję produkcyjną gry...

Raport ESPI 1/2021

Data: 11 styczeń 2021 Tytuł: Rozpoczęcie prac nad grą "Leon: The Debt Collector " przez spółkę zależną Ditix Games Sp. z o.o. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w związku z rozpoczęciem pracy nad grą o roboczym tytule "Leon: The Debt Collector",...

Raport ESPI 46/2020

Data: 18 grudnia 2020r. Tytuł: Transakcja zrealizowana przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze   Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 18 grudnia 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1...

Raport ESPI 45/2020

Data: 18 grudnia 2020r. Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze   Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 18 grudnia 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Bogdana...

Raport ESPI 44/2020

Data: 16 grudnia 2020r. Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki nadzorcze   Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 16 grudnia 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od...

Raport ESPI 43/2020

Data: 16 grudnia 2020r. Tytuł: Transakcja zrealizowana przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze   Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 16 grudnia 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1...

Raport ESPI 42/2020

Data: 16 grudnia 2020r. Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze   Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 16 grudnia 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Bogdana...

Raport ESPI 41/2020

Data: 16 grudnia 2020r. Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze   Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 16 grudnia 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od...

Raport ESPI 40/2020

Data: 25 listopada 2020r. Tytuł: Rozpoczęcie prac nad grą "Quick Fishing" przez spółkę zależną Ditix Games Sp. z o.o.   Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że spółka zależna Ditix Games Sp. z o.o. w dniu dzisiejszym rozpoczęła pracę nad grą o roboczym...

Raport ESPI 39/2020

Data: 17 listopada 2020r. Tytuł: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Ditix Games sp. z o.o.   Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym podwyższył kapitał zakładowy spółki Ditix Games sp. z o.o. w drodze objęcia 1900...

Raport ESPI 38/2020

Data: 2 listopada 2020r. Tytuł: Podsumowanie realizacji skupu akcji własnych   Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w związku z upływem terminu do realizacji skupu akcji własnych w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu...

Raport ESPI 37/2020

Data: 27 października 2020r. Tytuł: Rozpoczęcie prac nad pierwszą grą przez spółkę zależną Ditix Games Sp. z o.o.   Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że spółka zależna Ditix Games Sp. z o.o. w dniu dzisiejszym rozpoczęła pracę nad pierwszą grą o...

Raport ESPI 36/2020

Data: 14 października 2020r. Tytuł: Rejestracja spółki zależnej DITIX GAMES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.   Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ informuje iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu przez KRS spółki zależnej DITIX...

Raport ESPI 35/2020

Data: 13 października 2020r. Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobą pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 13 października 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1...

Raport ESPI 34/2020

Data: 13 października 2020r. Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobą pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 13 października 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1...

Raport ESPI 33/2020

Data: 12 października 2020 Tytuł: Emisja akcji w ramach kapitału docelowego. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 12 października 2020 roku, działając na podstawie art. 444-447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych _tj....

Raport ESPI 30/2020

Data: 31 sierpnia 2020 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 31 sierpnia 2020 roku do siedziby...

Raport ESPI 29/2020

Data: 31 sierpnia 2020 Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 31. sierpnia 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Ryszarda...

Raport ESPI 28/2020

Data: 31 sierpnia 2020 Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 31 sierpnia 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od FTI Capital sp. z o.o....

Raport ESPI 27/2020

Data: 31 sierpnia 2020 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze  Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 31 sierpnia 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art....