Raport ESPI 1/2023

Data: 6 marca 2023

Tytuł: Przegląd opcji strategicznych DITIX S.A.

Zarząd Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie, _”Emitent”_, informuje, iż podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych, którego celem będzie rozpoznanie możliwych kierunków rozwoju działalności oraz wybór najkorzystniejszej ścieżki rozwoju, generującej długoterminową pozytywną wartość dla akcjonariuszy _”Przegląd”_.

Intencją Przeglądu będzie ocena możliwych kierunków działań zmierzających do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy. Emitent jest otwarty na szereg możliwych opcji strategicznych, które mogą obejmować pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego lub przeprowadzenie potencjalnych transakcji, które mogą skutkować zmianą struktury akcjonariatu Emitenta.

Emitent nie może zagwarantować, że Przegląd spowoduje jakąkolwiek transakcję lub zmianę struktury własności Emitenta. Niezależnie od powyższego Emitent zamierza opublikować nową strategię działalności najpóźniej do dnia 30 września 2023 r.

W okresie trwania Przeglądu Emitent zamierza kontynuować dotychczasową działalność operacyjną w zakresie windykacji należności oraz rozważy sprzedaż lub zawieszenie działalności spółki zależnej Ditix Games sp. z o.o. Wszelkie aktualizacje dotyczące Przeglądu będą przekazywane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu