Raport ESPI 24/2022

Data: 30 czerwca 2022

Tytuł: Wydanie gry mobilnej „Kajko i Kokosz: Buduj i Rządź” na platformie Google Play DITIX S.A.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie „Emitent”, informuje, iż spółka zależna Ditix Games sp. z o. o. powzięła informację od Wykonawcy „DreamStorm Studio” o udostępnieniu na platformie Google Play wersji produkcyjnej gry mobilnej „Kajko i Kokosz: Buduj i Rządź” Gra będzie na bieżąco aktualizowana, a błędy poprawiane. Po okresie testów i eliminacji błędów gra zostanie udostępniona na platformie App Store.

Spółka zależna Ditix Games sp. z o.o. to podmiot w 100% zależny od spółki DITIX S.A., którego działalność związana jest z produkcją oraz wydawaniem gier.
Emitent informował o postępie realizacji gry w raportach bieżących: ESPI nr 11/2021 z dnia 7 kwietnia 2021, ESPI nr 16/2021 z dnia 17 maja 2021 r., ESPI nr 23/2021 z dnia 16 lipca 2021 r., ESPI nr 24/2021 z dnia 8 października 2021 r., ESPI nr 28/2021 z dnia 6 grudnia 2021 roku, ESPI nr 31/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r., ESPI nr 5/2022 z dnia 15 luty 2022 r. , ESPI nr 13/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 roku, ESPI nr 21/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu