Raport ESPI 26/2021

Data: 19 listopada 2021

Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 19 listopada 2021 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Pana Wojciecha Ryguła – Wiceprezesa Zarządu Emitenta. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

transakcja_MAR_WR18112020

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła  – Wiceprezes Zarządu