Raport ESPI 12/2022

Data: 30 marca 2022

Tytuł: Zmiana terminu udostępnienia gry „Kajko i Kokosz: Buduj i Rządź” w formule wczesnego dostępu (early acceess).

Zarząd Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że spółka zależna Ditix Games Sp. z o.o., powzięła informację od Wykonawcy DreamStorm Studio, iż zmianie ulega termin wydania gry na urządzenia mobilne „Kajko i Kokosz: Buduj i Rządź” (ang. „Kayko&Kokosh: Build and Rule”) w formule wczesnego dostępu („early access”). Termin wydania gry, o którym Emitent informował w raporcie ESPI nr 5/2022 z dnia 15 lutego 2022 r., został wydłużony o kilka dni roboczych ze względu na weryfikację aplikacji przez Google Play.
Spółka zależna Ditix Games Sp. z o.o. to podmiot w 100% zależny od spółki DITIX S.A., którego działalność związana jest z wydawaniem gier komputerowych.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła  – Wiceprezes Zarządu