Raport ESPI 39/2020

Data: 17 listopada 2020r.

Tytuł: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Ditix Games sp. z o.o.

 

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym podwyższył kapitał zakładowy spółki Ditix Games sp. z o.o. w drodze objęcia 1900 nowych udziałów w wysokości 95 000 zł. Wysokość kapitału zakładowego spółki Ditix Games sp. z o.o., po jego podwyższeniu wynosi 100 tys. zł. i dzieli się na 2 000 udziałów. DITIX S.A. posiada 100% udziałów.
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Ditix Games sp. z o.o. jest częścią realizacji strategii rozwoju spółki DITIX S.A. opisanej w załączniku do raportu ESPI nr 31/2020 z dnia 30 września 2020 r. a środki z podwyższenia kapitału zostaną przeznaczone zostaną na rozwój i działalność bieżącą związaną z produkcją gier.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła  – Wiceprezes Zarządu