Raport ESPI 17/2022

Data: 25 maja 2022

Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd Ditix S.A. informuje, że w dniu 25 maja 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Bogdana Dzimiry – Prezesa Zarządu. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie MAR 25052022 BD

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła  – Wiceprezes Zarządu