Raport ESPI 27/2021

Data: 19 listopada 2021

Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 19 listopada 2021 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Wojciech Ryguły – wiceprezesa zarządu Ditix S.A. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie_WR_art_69

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła  – Wiceprezes Zarządu