Raport ESPI 25/2021

Data: 21 październik 2021

Tytuł: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Ditix Games sp. z o.o.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym podwyższył kapitał zakładowy spółki Ditix Games sp. z o.o. w drodze objęcia 2 050 nowych udziałów w wysokości 102,5 tys. zł. Wysokość kapitału zakładowego spółki Ditix Games sp. z o.o. po jego podwyższeniu wynosi 302,5 tys. zł. i dzieli się na 6 050 udziałów. DITIX S.A. posiada 100% udziałów.
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Ditix Games sp. z o.o. jest częścią realizacji strategii rozwoju spółki DITIX S.A. opisanej w załączniku do raportu ESPI nr 31/2020 z dnia 30 września 2020 r. a środki z podwyższenia kapitału zostaną przeznaczone na rozwój i działalność bieżącą związaną z produkcją i wydaniem gier.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła  – Wiceprezes Zarządu