Raport ESPI 6/2022

Data: 3 marca 2022

Tytuł: Aktualizacja informacji dotyczącej produkcji gry ” Kajko i Kokosz Buduj i Rządź „

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie „Emitent informuje, iż spółka zależna Ditix Games Sp. z o.o. powzięła informację od Wykonawcy „DreamStorm Studio” o zakończeniu kolejnego etapu zaawansowania prac w wysokości 65% nad zawartością gry „Kajko i Kokosz Buduj i Rządź” ang. „Kayko and Kokosh Build and Rule”. W ramach zakończonego etapu m.in. zakończono realizację tutorialu, zaimplementowano mapę gry, wbudowano trzy minigry oraz uruchomiono i zsynchronizowano serwer gry. Kolejny etap prac będzie związany z oddaniem gry w formule early access na platformach AppStore oraz Google Play w okresie pomiędzy 22 marca a 29 marca 2022 r.
Emitent informował o postępie realizacji gry w raportach bieżących: ESPI nr 11/2021 z dnia 7 kwietnia 2021, ESPI nr 16/2021 z dnia 17 maja 2021 r., ESPI nr 23/2021 z dnia 16 lipca 2021 r., ESPI nr 24/2021 z dnia 8 października 2021 r., ESPI nr 28/2021 z dnia 6 grudnia 2021 roku, ESPI nr 31/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r., ESPI nr 5/2022 z dnia 15 luty 2022 r.
Z punktu widzenia prowadzonej działalności operacyjnej Emitenta projekt ten traktowany jest jako priorytetowy i mogący mieć wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji ekonomiczno-finansowej Grupy Kapitałowej. Spółka zależna Ditix Games sp. z o.o. to podmiot w 100% zależny od spółki DITIX S.A., którego działalność związana jest z produkcją oraz wydawaniem gier.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła  – Wiceprezes Zarządu