Raport ESPI 27/2020

Data: 31 sierpnia 2020

Tytuł: Transakcja zrealizowana przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 31 sierpnia 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od spółki FTI Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – podmiot blisko związany z Wiceprezesem Zarządu FTI PROFIT S.A. panem Bogdanem Dzimira.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Załącznik:

Zbycie akcji FTI Capital sp. z o.o.

Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Ryguła – Prezes Zarządu
Bogdan Dzimira  – Wiceprezes Zarządu