Raport ESPI 10/2021

Data: 01 kwietnia 2021

Tytuł: Aktualizacja informacji w sprawie decyzji dotyczących akcji własnych Emitenta

Zarząd Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 38/2020 z dnia 02-11-2020 roku informuje, że decyzja w sprawie nabytych akcji własnych, w ramach Programu skupu akcji zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 2018 r., nie została jeszcze podjęta. Zarząd przedłużył termin podjęcia ww. decyzji do końca II kwartału 2021 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła  – Wiceprezes Zarządu