Raport ESPI 26/2022

Data: 12 lipca 2022

Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze DITIX S.A.

Zarząd Ditix S.A. informuje, że w dniu 12 lipca 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Wojciecha Ryguły – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze: Joanna Ryguła – członek rady nadzorczej. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Załącznik:

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=199640&title=Transakcja+zrealizowana+przez+osob%C4%99+blisko+zwi%C4%85zan%C4%85+z+osob%C4%85+pe%C5%82ni%C4%85c%C4%85+obowi%C4%85zki+zarz%C4%85dcze

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu