Raport ESPI 34/2020

Data: 13 października 2020r.

Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 13 października 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od pana Wojciecha Ryguły – Prezesa Zarządu Emitenta. Transakcja dotyczy objęcia akcji serii E w subskrypcji prywatnej zakończonej w dniu dzisiejszym.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Załącznik:

zawiadomienie_WR_art19_MAR

Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Ryguła – Prezes Zarządu
Bogdan Dzimira  – Wiceprezes Zarządu