Raport ESPI 20/2021

Data: 30 czerwca 2021

Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Bogdana Dzimiry – prezesa zarządu Ditix S.A.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie Bogdan Dzimira w trybie art 69

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła  – Wiceprezes Zarządu