Raport ESPI 4/2023

Data: 1 lipca 2023

Tytuł: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA DITIX S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2023 roku i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1.Pan Bogdan Dzimira
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 3.991.025
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3.991.025
Udział głosów na tym WZA: 91,84%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 21,36%

2. Aneta Kowalska
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 354.458
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 354.458
Udział głosów na tym WZA: 8,16%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 1,90%

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Załącznik:

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu