Raport ESPI 28/2020

Data: 31 sierpnia 2020

Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 31 sierpnia 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od FTI Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Załącznik:

Zawiadomienie FTI Capital sp. z o.o.

Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Ryguła – Prezes Zarządu
Bogdan Dzimira  – Wiceprezes Zarządu