Raport ESPI 9/2021

Data: 29 marca 2021

Tytuł: Wydanie gry mobilnej „Quick Fish” na platformie Google Play

Zarząd Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że spółka zależna Ditix Games Sp. z o.o. udostępniła w dniu dzisiejszym na platformie Google Play grę mobilną „Quick Fish” w wersji early access _”wczesnego dostępu”_.
Gra „Quick Fish” jest grą zręcznościową, w formule free to play, udostępnioną w wersji na Android i przeznaczoną dla szerokiej grupy odbiorców. Gra „Quick Fish” oparta jest o mechanikę typu „endless runer _”niekończący się bieg”_. Przewiduje się dalsze aktualizacje gry, uruchomienie w pełnej wersji produkcyjnej oraz rozpoczęcie kampanii reklamowych w celu pozyskiwanie jak największej liczby użytkowników.
Spółka zależna Ditix Games S. z o.o. prowadzi również prace nad grą mobilną „Leon The Debt Collector”, o której Emitent poinformował w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r.
Spółka zależna Ditix Games Sp. z o.o. to podmiot w 100% zależny od spółki DITIX S.A., którego działalność związana jest z produkcją oraz wydawaniem gier i jest częścią realizacji strategii rozwoju spółki DITIX S.A. opublikowanej w Rb ESPI nr 31/2020 z dnia 30 września 2020 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła  – Wiceprezes Zarządu