Raport ESPI 3/2021

Data: 17 luty 2021

Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 17 lutego 2021 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od pana Bogdana Dzimira – Prezesa Zarządu Emitenta.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła  – Wiceprezes Zarządu