Raport ESPI 29/2020

Data: 31 sierpnia 2020

Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 31. sierpnia 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Ryszarda Wasilewskiego.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Załącznik:

Zawiadomienie Ryszard Wasilewski

Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Ryguła – Prezes Zarządu
Bogdan Dzimira  – Wiceprezes Zarządu