Raport ESPI 3/2023

Data: 3 czerwca 2023

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu WZA DITIX S.A. na 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał. DITIX S.A.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DITIX S.A. na 30 czerwca 2023 r. wraz z treścią projektów uchwał.

Załącznik:

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=209280&title=Og%C5%82oszenie+o+zwo%C5%82aniu+WZA+DITIX+S.A.+na+30+czerwca+2023+r.+wraz+z+projektami+uchwa%C5%82.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu