Raport ESPI 33/2022

Data: 17 listopada 2022

Tytuł: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze DITIX S.A.

Ditix S.A. informuje, że w dniu 17 listopada 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Załącznik:

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=202960&title=Transakcje+zrealizowane+przez+osob%C4%99+pe%C5%82ni%C4%85c%C4%85+obowi%C4%85zki+zarz%C4%85dcze

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu