Raport ESPI 7/2021

Data: 18 luty 2021

Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 18 lutego 2021 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Grzegorza Górskiego.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załącznik:

Zawiadomienie Grzegorz Górski

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Wiceprezes Zarządu