Raport ESPI 23/2021

Data: 16 lipca 2021

Tytuł: Aktualizacja informacji dotyczącej produkcji gry „Gród Kajka i Kokosza”

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportów ESPI nr 11/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 oraz ESPI nr 16/2021 z dnia 17 maja 2021 r. informuje, iż spółka zależna Ditix Games Sp. z o.o. podjęła decyzję o zmianie nazwy gry z pierwotnego tytułu „Gród Kajka i Kokosza” na „Kajko i Kokosz Buduj i Rządź” oraz jego odpowiednika w wersji angielskiej „Kayko & Kokosh Build and Rule”. Zmiana nazwy gry podyktowana jest tworzeniem określonej fabuły, która będzie wykorzystana w grze.
Równocześnie uruchomiono stronę internetową: www.kajko-kokosz.com wraz z trailerem, która umożliwi dostęp do newslettera oraz podgląd, mogącej ulegać dalszym modyfikacjom fabuły gry.
Zakończono kolejny etap prac tj. analizę biznesową i techniczną gry, przygotowano pomysły związane z wizją, mechaniką, stylem graficznym gry oraz interfejsem użytkownika.
Z punktu widzenia prowadzonej działalności operacyjnej Ditix Games Sp. z o.o., projekt ten traktowany jest jako priorytetowy i mogący mieć wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji ekonomiczno-finansowej Grupy Kapitałowej Emitenta.
Spółka zależna to podmiot w 100% zależny od spółki DITIX S.A., którego działalność związana jest z produkcją oraz wydawaniem gier.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła  – Wiceprezes Zarządu