Raport ESPI 45/2020

Data: 18 grudnia 2020r.

Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 18 grudnia 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Bogdana Dzimirę – Prezesa Zarządu. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:

Transakcja MAR Bogdan Dzimira

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła  – Wiceprezes Zarządu