Raport ESPI 4/2024

Data: 9 kwietnia 2024

Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 9 kwietnia 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie. Treść wymienionego zawiadomienia stanowi załacznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załącznik:

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=217742&title=Zawiadomienie+w+trybie+art.+69+ustawy+o+ofercie

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu