Raport ESPI 24/2021

Data: 08 październik 2021

Tytuł: Aktualizacja informacji dotyczącej produkcji gry „Gród Kajka i Kokosza”

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportów ESPI nr 11/2021 z dnia 7 kwietnia 2021, ESPI nr 16/2021 z dnia 17 maja 2021 r. oraz ESPI nr 23/2021 z dnia 16 lipca 2021 r. informuje, iż spółka zależna Ditix Games Sp. z o.o. powzięła informację od Wykonawcy („DreamStorm Studio”) o zakończeniu kluczowego, istotnego etapu zaawansowania prac w wysokości 35% nad zawartością gry „Kajko i Kokosz Buduj i Rządź” (ang. „Kayko & Kokosh Build and Rule”).
Zakończony etap prac pozwolił na uruchomienie prototypu gry i umożliwi dalszą weryfikację zaimplementowanych rozwiązań m.in. wykorzystanie surowców, system budowania i ulepszania budynków, poruszanie się, dwie wersje językowe oraz komunikacja z serwerem gry. Kolejne prace zmierzają do wdrażania systemu zadań, systemu walki oraz dalsze intensywne prace nad grafiką. Założone prace postępują zgodnie z ustalonym z Wykonawcą harmonogramem a część zadań wykonanych jest z wyprzedzeniem.
Ważnym etapem prac będzie udostępnienie gry w formule beta testu, który planowany jest w grudniu br. Przewidywany termin oddania gry w formule early access to styczeń/luty 2022 r. a pełna wersja gry planowana jest w maju 2022 r.
Z punktu widzenia prowadzonej działalności operacyjnej Emitenta projekt ten traktowany jest jako priorytetowy i mogący mieć wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji ekonomiczno-finansowej Grupy Kapitałowej.
Spółka zależna Ditix Games sp. z o.o. to podmiot w 100% zależny od spółki DITIX S.A., którego działalność związana jest z produkcją oraz wydawaniem gier.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła  – Wiceprezes Zarządu