Raport ESPI 25/2022

Data: 30 czerwca 2022

Tytuł: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA DITIX S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:
1.Pan Bogdan Dzimira
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 3.138.326
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3.138.326
Udział głosów na tym WZA: 90,88%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 17,84%
2. Aneta Kowalska
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 315.036
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 315.036
Udział głosów na tym WZA: 9,12%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 1,79%

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu