Raport ESPI 6/2023

Data: 6 października 2023

Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie

DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 6 października 2023 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Bogdana Dzimiry – prezesa Ditix S.A. Treść wymienionego zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załącznik:

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=213080&title=Zawiadomienie+w+trybie+art.+69+ustawy+o+ofercie

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu