Raport ESPI 12/2021

Data: 12 kwietnia 2021

Tytuł: Informacja w sprawie decyzji dotyczących akcji własnych Emitenta

Zarząd Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 10/2021 z dnia 01-04-2021 roku informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o sprzedaży akcji własnych w liczbie nie większej niż 675 349 sztuk po cenie nie niższej niż 0,30 zł za jedną akcję w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.
Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie akceptacji stanowiska Zarządu dotyczącego sprzedaży ww. akcji własnych na warunkach zaproponowanych przez Zarząd Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła  – Wiceprezes Zarządu