Raport ESPI 10/2022

Data: 23 marca 2022

Tytuł: Transakcja zrealizowana przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 23 marca 2022 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od FTI Capital sp z o.o. – podmiotu blisko związanego z Prezesem Zarządu Spółki.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

MAR_23-03-2022

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła  – Wiceprezes Zarządu