Raport ESPI 34/2022

Data: 2 grudnia 2022

Tytuł: Gra mobilna „Kajko i Kokosz: Buduj i Rządź” DITIX S.A.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie „Emitent”, w nawiązaniu do raportu ESPI 32/2022, na podstawie informacji uzyskanej od spółki zależnej Ditix Games sp. z o. o. _”Ditix Games”_, informuje, iż firma DreamStorm Studios Piotr Penar z siedzibą w Gliwicach – Wykonawca gry „Kajko i Kokosz: Buduj i Rządź” – do dnia dzisiejszego nie przekazała spółce Ditix Games kodów źródłowych i dokumentacji projektu, umożliwiających dalsze prace nad grą. Reprezentująca Ditix Games kancelaria prawna podejmuje kroki prawne przeciw Wykonawcy. Z uwagi na powyższe, prace nad grą zostały zawieszone na czas nieokreślony.

Spółka zależna Ditix Games sp. z o.o. to podmiot w 100% zależny od spółki DITIX S.A., którego działalność związana jest z produkcją oraz wydawaniem gier.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu