Raport ESPI 8/2023

Data: 12 października 2023

Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Ditix S.A. informuje, że w dniu 12 października 2023 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Załącznik:

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=213184&title=Transakcja+zrealizowana+przez+osob%C4%99+pe%C5%82ni%C4%85c%C4%85+obowi%C4%85zki+zarz%C4%85dcze

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu