Raport ESPI 1/2022

Data: 21 stycznia 2022

Tytuł: Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną Ditix Games sp. z o.o.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż Spółka zależna Ditix Games sp. z o.o. w dniu dzisiejszym podpisała list intencyjny ze spółką Raisemana sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Strony listu oświadczają, iż rozpoczęły negocjacje zmierzające do zawarcia umowy dotyczącej pozyskania środków pieniężnych dla spółki Ditix Games sp. z o.o. do kwoty 600 tys. zł w drodze udziału dla wspierających w części przychodów netto z gry „Kajko i Kokosz: Buduj i Rządź” (ang. „Kayko & Kokosh Build and Rule”), za pośrednictwem serwisu internetowego: raisemana.com, stanowiącego własność i zarządzanego przez spółkę Raisemana sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
Raisemana.com to platforma, która umożliwia pozyskanie bezzwrotnego finansowania na różne projekty m.in. związane z produkcją gier. W zamian za wsparcie projektu gry poprzez wkład pieniężny, wspierający otrzymują udział w przychodach netto ze sprzedaży przez określony umownie okres. Platforma korzysta z technologii blockchain (łańcuch bloków). Pozyskane w ten sposób środki pieniężne przez Ditix Games sp. z o.o. zostaną wykorzystane na przeprowadzenie kampanii marketingowych i działań związanych z promocją gry „Kajko i Kokosz: Buduj i Rządź”.
DITIX S.A. posiada 100% udziałów w spółce Ditix Games sp. z o.o.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła  – Wiceprezes Zarządu