Raport ESPI 18/2021

Data: 25 czerwca 2021

Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 24 czerwca 2021 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Pani Anety Kowalskiej – Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

MAR_24_06_2021_AK

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła  – Wiceprezes Zarządu