Raport ESPI 5/2023

Data: 25 września 2023

Tytuł: Aktualizacja informacji dotyczącej przeglądu opcji strategicznych

Zarząd Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 1/2023 z dnia 6 marca 2023 r. w przedmiocie rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych, informuje, że Spółka planuje zakończenie przeglądu opcji strategicznych, jak również opublikowanie nowej strategii działalności do dnia 31 marca 2024 r., a o jego wyniku poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Załącznik:

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu